Психолог Стара Загора

Психолог в Стара Загора  Нели Пенчева 

Работя в Псхологичен кабинет на ул. „ Странджа ” 1, партер. Психологическите услуги се извършват само и единствено в кабинета, като е помислено и за хората в неравностойно положение, за които кабинета е напълно достъпен.

Психологично изследване на личността / за ТЕЛК и за пред други институции /

Институциите, пред които трябва да представите документ /психологическа характеристика / имат определени изисквания какви психологични сфери трябва да бъдат обследвани / с които психолога е запознат /,  или ако нямат конкретни изисквания изследват се тези сфери, които специалистът психолог е преценил. Психологическа характеристика се издава единствено след проведени процедури по обследването.

Консултации при нервни пристъпи и психични разтройства.

Консултациите в тези случаи се извършват след проведена психодиагностика / това е подобно като техника на психологичното изследване на личността, само че се прилага друга методика /. След психодиагностиката психолога преценя към каква психотерапия да насочи своя клиент или към психиатър / ако това е необходимо /. В много случай са важни и двете.

Важно! Психологът не изписва лекарства и не поставя диагнози. При нервни пристъпи и психични разтройства психологът подпомага болният да се включи успешно в обществения живот, а психодиагностиката предоставя цялостна „ картина ” на заболяването, която трябва да подпомогне психиатъра при поставянето на диагноза и да ориентира психолога в неговата работа.

Консултации при възрастни хора и деца с увреждания и техните близки.

Психологът  консултира тези лица по проблемите, които поставят.

Консултации при стрес.

Много често освен консултацията е необходимо да се проведе обучение свързано с уменията на клиента да се справя със стреса.

Тревожност и депресия.

При наличие на депресия е важно да се обърнете към психиатър. Тук психодиагностиката също е важна / провежда се от психолог /, тъй като от статистически данни става ясно, че психиатрите много често не успяват да я диагностицират депресията, както между впрочем и много други психични болести.

Обучение индивидуално и в група.

Обученията могат да бъдат свързани с всяка житейска сфера, където клиента среща трудности.

Групови консултации и възможност за споделяне с хора имащи сходни проблеми.

Тук е възможно да ви бъде предоставяна информация според случая въпреки, че не е задължителен елемент.

Психотерапия

Терапия при възрастни, които не разбират речта или не могат да я възпроизведат.

Става въпрос за работа при афазия на Брока или афазия на Вернике. Работя с афазии при поставена диагноза от лекар.

Уроци по психология

Освен уроците  предоставям като услуга всякакви писменни разработки по психология.

Психодиагностика

Повечето психиатри не работят с методиките, с които са запознати психолозите. Много от тях дори няма да ви насочат към провеждане на психодиагностика.  Това не означава, че не е важна,  особено ако провеждате психотерапия.

Автогенен тренинг

Прилага- при стрес, депресии, тревожност. Автогенният тренинг е заимстван от хипнозата, но не е хипноза. Представлява форма на реалаксация, при която клиента се отпуска и се абстрахира от негативните мисли. Желателно е да заспи, но не е задължителна част от автогенния тренинг. Не е възможно да не се събуди. Абсолютно безвредна и приятна процедура. По начало сесиите на автогенния тренинг са 12, но клиентите получават подобрение на 3-4 процедура.

Психологът  е ум и сърце…

Психологът вниква,обича,разбира…

Психологът никога не забравя,че всяко човешко същество страда и това е неговата участ…

Пиер Дако

Родена съм през 1980 г. в гр. Ст. Загора. През 1999г. завърших ПМГ “ Гео Милев “ с паралелка биология и френски език. Станах бакалавър по психология през 2004г., с профил педагогика. Година и половина по- късно и магистър по социална психология. От 2005г. до 2013г. съм работила в дом за хора с физически увреждания – гр. Ст. Загора, като и аз самата съм с физическо увреждане. Имам допълнителна квалификация по Минесотски многофакторен личностен въпросник / MMPI – 2 /. Омъжена съм и се радвам на щастлив брак.