Вътрешните и междуличностните конфликти

0
200

В известен смисъл странно е, че човечеството не е изпаднало дори в още по- лоша ситуация.

Това, че нашите цели понякога са нереални и че се налага да живеем във фрустрация/ психологическо състояние, което човек преживява, когато има непреудолими пречки пред силно желана цел /, вече е достатъчно лошо. Тогава се появява проблемът с несъвместимите цели. И ние си задаваме въпроса каква е моята цел като човек? Дали целта е богатството, да съм богат, в смисъл да притежавам вещи, или да имам богат вътрешен живот, в смисъл какво представлявам аз? И двете, но какво да правим, когато те взаимно се изключват? Дали трябва да бъда любезен и да помагам на своя конкурент, или да бъда амбициозен и да го надвия? И двете, но как? Зад всеки подобен избор стоят някакви принципи, които взети заедно , изграждат нашата житейска философия. Може би не е лоша идея да вземем лист хартия и да напишем най- отгоре „ Моята житейска философия”, да запълним листа и да прочетем написаното сериозно. Как ще ви се отрази подобно упражнение? Възможно ли е да имате по две души в гърдите си, всяка със своя собствена житейска филосия? Това може да се окаже вредно за вашето умсвено здраве, особено ако се опитавате да подтиснете едната от тях. По добре се опитайте да модифицирате, смекчите, посредничите между двете или ги свържете с мост между тях.

Но какво да кажем за целите, които ни тласкат към борба с другите? Кажете ми какво е поведението ви в в условия на конфликт и аз мога да ви кажа много за това имате ли душевен мир или не. Изригването на вулкана, „ изговарянето на всичко ’’ може да прочисти въздуха. Но какво да кажем за онзи , оказал се жертва на това изригване? Ако вашата „ холерична личност” ви стане навик, тя може значително да усложни проблемите, които и без това си имате.

Тогава не се вълнувайте, не позволявайте нищо да излезе навън , дори не го признавайте пред себе си, и хората ще ви обичат, защото вие никога не ги предизвиквате. Но ако това ви стане навик, тогава вашата,, оптимистична, безгрижна личност може да се превърне в проблем за вас. Разочарованието във връзка с неосъществената цел, или вашето негодуване или всичко, което постоянно се изправя на пътя ви, може да доведе до грозни реакции у вас самите и към другите. Лесно ще се оказвате постоянно ,,обиден ’’.

Вашият стил на поведение при конфликт може да бъде прикритие на някаква крайно неприятна за вас случка, около която вие сте изградили целия си живот, без да успеете да я преудолеете; това е цяла епидемия в интровертните култури.

Холерикът, вълканичният тип, се спасява от това, когато чувства, че „правото е на негова страна’’ и той може да се потопи във собствените си избухвания като източник на щастие. И по такъв начин експлоатира тези, които са жертви на избухванията му.

Стиловете на конфликтите не се свързват само с холеричните и оптимистичните личности. Това са само два начина за емоционално поведение, замразени в персоналните стратегии за оцеляване в конфликт. Общото между тях е невъзможността да се справят със самото противоречие, корена на конфликта. Стиловете са на повърхността на конфликта, в езика на тялото, в това в което наричаме словестно насилие, както и в по- крайните случаи, физическо насилие. Високата температура при холеричната и ниската при сангвиничната личност- това са две форми на поражение по отношение на основната задача: да се приеме придезвикателството, да се разреши конфликта, да се прекара мост между противоречията.

И това ни кара да се обърнем към друг ресурс, с който разполагаме всички ние- нашите интелектуални способности. Конфликтите могат да бъдат анализирани, те могат да бъдат разбрани. Конфликтите се отнасят до всичко у нас- чувствата, мислите и т.н. И така, ние трябва да се опитаме да се насочим към интелектуалната сфера, да не се ограничаваме до чувствата. Нуждаем се от профелактична интелектуална работа преди чувствата да вземат привес и мозъчето в стомаха да надделее над главния мозък. А интелекта предоставя хиляди възможности…..

Назад към: Психолог Стара Загора

 

Content Protection by DMCA.com

LEAVE A REPLY