Емоционалната интелегентност има 12 елемента. Върху кои трябва да работите?

0
24
емоционална интелегентност

Мария е добре харесан мениджър на малък отбор. Любезна и уважаваща, тя е чувствителна към нуждите на другите. Тя е решаване на проблеми; Тя има тенденция да вижда пречките като възможности.

Тя винаги е ангажирана и е източник на спокойствие за колегите си. Мениджърът й изпитва късмет, че има толкова лесен директен доклад, с който да работи и често привлича Мария с високите си нива на емоционална интелигентност, или ЕЙ. И Мария наистина счита Е. като една от нейните силни страни; Тя е благодарна за поне едно нещо, за което не е длъжна да работи като част от развитието на лидерството си.

Странно е обаче, че дори при положителната си перспектива, Мария започва да се чувства оставена в кариерата си. Просто не е успяла да докаже какви са резултатите, които компанията търси. Толкова за емоционалната интелигентност, тя започва да мисли. Емоционално разузнаване

Капанът, който е вкопчил Мария и нейния управител, е често срещана: Те определят емоционалната интелигентност твърде тясно.

Тъй като се съсредоточават единствено върху общуването, чувствителността и любовта на Мария, те изпускат критични елементи от емоционалната интелигентност, които биха могли да я направят по-силен, по-ефективен лидер.

Неотдавнашната статия на HBR подчертава уменията, които един вид, позитивен мениджър като Мария може да липсва: способността да предоставя трудна обратна връзка на служителите, смелостта да разрушават перата и да променят движението, творчеството да мисли извън кутията.

Но тези пропуски не са резултат от емоционалната интелигентност на Естер; Те са просто доказателство, че нейните умения за ИИ са неравномерни. В модела на EI и върховите постижения на ръководството, които сме развили над 30 години на изучаване на силните страни на изключителни лидери, установихме, че с добре балансиран набор от специфични възможности за ИИ всъщност подготвя лидер за точно тези видове трудни предизвикателства.

Има много модели на емоционална интелигентност, всяка със собствен набор от способности; Те често са събрани заедно като „EQ“ в популярната народна литература. Ние предпочитаме „EI“, който ние определяме като включващ четири области: самосъзнание, самоуправление, социално съзнание и управление на взаимоотношенията.

Във всеки домейн са вградени дванайсет компетенции по EI, научени и обучими способности, които позволяват отлично представяне на работното място или като лидер (вижте изображението по-долу). Те включват области, в които Естер е очевидно силна: съпричастност, позитивна перспектива и самоконтрол. Но те включват и решаващи способности като постижение, влияние, управление на конфликти, работа в екип и вдъхновяващи лидерски умения. Тези умения изискват точно толкова ангажираност с емоциите, колкото и първият комплект, и трябва да бъдат също толкова част от всеки приоритет на лидерите за развитие.

 

Например, ако Мария имаше сила в управлението на конфликти, тя би била умела да дава на хората неприятна обратна връзка. И ако тя е по-склонна да влияе, тя би искала да предостави тази трудна обратна връзка като начин да я доведе директните си доклади и да им помогне да растат.

Кажете, например, че Мария има партньор, който е горчив и абразивен. Вместо да се изглажда над всяко взаимодействие, с по-широк баланс на уменията за ИИ, тя може да повдигне въпроса директно към нейния колега, като се основава на емоционален самоконтрол, за да запази собствената си реактивност на разстояние, като му каже какво всъщност не работи в неговата стил.

Привеждането на проблемите на повърхността към повърхността отива в основата на управлението на конфликти. Мария също можеше да използва стратегия за влияние, за да обясни на колегата си, че иска да го види успешна и че ако той следи как стила му засегна хората около него, той щеше да разбере как една промяна ще помогне на всички.

Аналогично, ако Мария е развила своята вдъхновена лидерска компетентност, тя щеше да бъде по-успешна при промяната. Лидер с тази сила може да формулира визия или мисия, която резонира емоционално както със себе си, така и с онези, които води, което е основна съставка в подреждането на мотивацията, необходима за навлизането в нова посока. Всъщност няколко изследвания са установили силна връзка между ИИ, движещи се промени и визуално ръководство.

За да превъзхождат, лидерите трябва да развият баланс на силните страни в пакета от компетенции на ИИ. Когато правят това, следват отлични бизнес резултати.

Как може да разберете къде се нуждаете от подобряване на ИИ – особено ако смятате, че е силна в някои области?

Просто преглеждането на 12-те компетенции в съзнанието ви може да ви даде усещане за това къде може да се нуждаете от някакво развитие. Съществуват редица официални модели на ИИ и много от тях идват със собствени инструменти за оценка.

Когато избирате инструмент за използване, помислете колко добре той прогнозира резултатите от лидерството. Някои оценяват как виждате себе си; Те се свързват много с тестовете за личността, които също се вписват в „авто-схема“ на човек. Други, като този на президента на университета Йейл Питър Солоуей и колегите му, определят ИИ като способност; Техният тест, MSCEIT (продукт на пазара), корелира по-високо с IQ, отколкото всеки друг тест на EI.

Препоръчваме изчерпателни 360-градусови оценки, които събират както самооценките, така и вижданията на другите, които познават добре. Тази външна обратна връзка е особено полезна за оценяване на всички области на ИП, включително самоосъзнаване (как бихте знаели, че не сте наясно?).

Можете да получите груб габарит на къде са вашите силни и слаби страни, като помолите тези, които работят с вас, да ви дадат отзиви. Колкото повече хора питате, толкова по-добра е картината, която получавате.

Официалните 360-градусови оценки, които включват систематични, анонимни наблюдения на вашето поведение от хора, които работят с вас, не са добре свързани с интелигентността или личността, но те са най-добрите предиктори за ефективността на лидера, действителното бизнес представяне, ангажираността , И удовлетворението от работата (и живота).

В тази категория попадат нашия собствен модел и Инвентаризацията за емоционална и социална компетентност или ESCI 360 – комерсиална оценка, която разработихме заедно с Korn Ferry Hay Group, за да преценим кои са 12-те компетенции на ИИ, които разчитат на това как другите оценяват наблюдаемото поведение при оценяването на лидер.

Колкото по-голяма е разликата между самооценяването на лидера и начина, по който го виждат другите, изследванията сочат, че по-малкото силни страни на ИИ, които лидерът действително показва, и по-лошите бизнес резултати.

Тези оценки са от решаващо значение за цялостната оценка на вашето ИС, но дори разбирането, че тези 12 компетенции са част от емоционалната ви интелигентност, е важна първа стъпка в насочването към области, в които вашата ИИ е най-слабата. Коучингът е най-ефективният метод за подобряване на дефицита на ИИ. Като експертна подкрепа по време на вашите възходи и падения, докато тренирате да работите по нов начин, е безценен.

Дори хора с много очевидни лидерски сили могат да издържат на по-добро разбиране на онези области на ИИ, където имаме място да растем. Не променяйте развитието си като лидер, като предположите, че EI е всичко за да бъдете сладки и чипс, или че вашата ИИ е перфектна, ако сте – или, още по-лошо, да предположите, че EI не може да ви помогне да превъзхождате във вашата кариера.

Content Protection by DMCA.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here