Лечение на аутизъм

Възпитание

Всички деца и специално децата аутисти се нуждаят от грижливо планирано и непрекъснато възпитание, за да може тяхната способност за заучаване да се упражнява по оптимален начин.  Дълго време се смяташе, че децата аутисти имат нужда от снизходително, неорганизирано възпитание; този подход се оказа доста неубедителен. Напротив, децата аутисти или деца, засегнати от разтройства  в заучаването, хиперактивност или от други свързани разтройства имат нужда от организирано, специално създадено за тях възпитание. Един „ допълнителен ‘‘ възпитателен метод може да е подходящ за някои аутисти, но не за мнозинството от тях.

Терапия на базата на витамини във високи дози

Научно е доказан ефектът от използването на мегавитамини,  в частност на  витамин В6, комбиниран с магнезий и това лечение е доказано ефикасно при малки и възрастни аутисти. Диметилглицинът / DMG /, изключително сигурна храна, подобна на витамините, често много помага при малки и възрастни аутисти.

Обучение

Всички деца, аутисти  или не, при придобиването на нови способности напредват, минавайки през поредица от нива на развитие. Обикновено децата аутисти имат неправилен профил на развитие, който се характеризира с по- големи невербални  способности. Тази област е силна страна на децата аутисти.

При обучението е добре да представяте информацията нагледно. Шансовете за  успех ще бъдат по- големи, ако системно  използвате този подход. Първото нещо, което едно дете трябва  да научи в тази област е да координира зрителните с двигателните си способности. В най- простата си форма това се отнасядо способността да се гледа, достигне и хване някакъв предмет. По- късно детето ще научи да различава предметите един от друг. Това е първият етап от усвояването на подбора.

След  като детето се е научило да подбира предметите в задача, при която няма риск от грешка, то може да се научи да сортира два предмета в подобни кутии. Например, да слага лъжици в едната кутияитопка в другата. Това  упражнение се научава по- лесно, ако предметите са очевидно различни и кутиите са прозрачни. Добре е да поставите модел на всеки предмет върху или във всяка кутия. Вашето дете ще открие още, че сортирането  е по- лесно, ако предметите от всяка категория са еднакви / пример еднакви бели пластмасови лъжици  и еднакви жълти топки за тенис /.

Докато детето ви се учи да сортира предмети, вие можете да промените някои характеристики на упражнението. Важно е, обаче, да запомните, че трябва да променяте само един аспект от упражнението,за да объркате и раздразните детето. Например можете да предложите на детето да сортира група предмети, които си приличат / например лъцица и вилица /, но не бива да въвеждате тази промяна едновременно с въвеждането на непрозрачни кутии.

Друг вид сортиране,а именно да се сортира, изхождайки от конкретни характеристики на предметите / цвета и формата им /, се научава сравнително рано. Направете упражнението възможно най- лесно. Първо накарайте детето да сортира по цвят предмети, а не картинки. Подреждането на предмети е по-лесно, тъй като в сравнение с картинките те притежават и допълнителни характеристики. Можете да напредвате, като вървите от сортиране на бели лъжици  и жълти топки за тенис към сортиране между жълти топки за тенис към сортиране между жълти топки и червени топки тенис, а после към сортиране между с чевен кант  и топки с жълт кант.

Нареждането на пъзел също е упражнение за сортиране, тъй като детето с аутизъм се научава да поставя различни предмети на различни места. Играта с него е като описаните по- горе упражнения за сортиране, без възможност за грешка, тъй като всяка част е единствена и може да влезе само наедно място. Най- лесни са пъзелите за вкарване,  при които детайлите могат да се сложат само в гнездо със същата форма.

Играта с пъзелите ще бъде усвоявана дълго, преди да бъдат овладени игрите с обикновените пъзели. Избирайте пъзели, съвместими с двигателните умения на вашето дете. Обикновено малките деца започват с пъзели с големи детайли с дръжки,  което помага всеки детайл да се държи и да се борави по-лесно с него.

аутизъм лечение
аутизъм лечение

Назад към: Психолог Стара Загора

 

Content Protection by DMCA.com