Позитивното мислене и качество на живот

Положителното мислене и нагласи

Много хора твърдят, че трябва да се мисли позитивно.Благодарение на позитивното мислене  можем да се справим със стрес, нервни състояния и неприятни ситуации. На времето често обичах да казвам , че щастието е философия и нека да философстваме така, че да бъдем щастливи.

Има много определения за интелигентност . Едно от тях гласи , че интелигентността е способността на на човек да направи живота си щастлив. Лесно е да се говори, но е трудно да се направи.

позитивното мислене
позитивно мислене

Истината е, че нашето мислене определя поведението ни. Истински интелигентния човек се познава по това как приема неблагоприятните обстоятелства. Жизнените битки са еднакви  за всички: несъгласие, конфликти , копромиси. Тези, които разглеждат проблемите като естествен спътник на човешкия род и не измерват щастието с отсъствието на проблеми , са интелигентни.

Тези хора изменят нагласите и мисленето си , така че те да им служат за успех и повишават качеството си на живот. Те успяват да се справят като премахват от съзнанието си пречещите форми на мислене и поведение, които без да е необходимо често ни поставят в стресово състояние и понижават нашата самооценка .

От гледна точна на психологията щастието или нещастието на човек не зависи нито от мястото мястото му , което заема в обществото, нито от работата му. Мисълта е тази, която ни прави щастливи или нещастни. Вашето състояние се определя от това, което мислите за нещата, от вашите разбирания, а те зависят от самите вас.

За разлика от позитивното мислене, качеството на живот е свързано с по- видими неща. Обикновено хората го свързват с нещо материално / например наличие да средства за задоволяване на определени нужди/. От гледна точка на психологията качеството на живот е свързано с благополучието или до колко соц. среда задоволява нашите нужди, дали се вписване в нея и така нататък.

Интересно е например отределението за здраве на Световната здравна организация: „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на разтройство или недъг. „ От това определение става ясно, че не е необходимо непременно да нямаме здравословни проблеми, за да бъдем благополучни. По -скоро благопуличието е свързано с това до колко можем да бъдем успешни.

От казаното до тук  става   ясно , че щастието е поемане на лична отговорност и умения да се мисли позитивно и до колко успяваме да постигаме това реално. Социално- психологическите тренинги представляват обучение чрез опит. Ще разгледаме щастието и  качеството на живот не от гледна точка на теорията, а практически ще получите умения да мислите позитивно и за това по какъв начин да повишете качеството си на живот. Надявам се, че уменията и приятните преживявания ще ви служат за справяне и извън тази група.

 

Пожелавам ви успех!

Ден първи

1 „ Какво очакваме да получим от провеждането на груповото занимание”-

Записват се очакванията на всеки член на групата, за да се види дали ще бъдат оправдани. Коментар.

 • „ Качества на характера „-

Всеки от групата трябва да каже три положителни неща за себе си. Всеки има добри страни. Коментар.

 • „ Да си спомним за успехите „-

Всеки от групата да разкаже за ситуация, в която се е справил успешно.

 • „ Когато пред нас се затваря врата се отваря друга, стига да можем

да е забележим „-

Уроците на живота. На какво ти учат трудностите, конфликтите и несъгласията. Коментар.

 1. „ Креативност и решаване на задачи „-

Карта с цел. Участниците се разпределят по двойки, като всяка от тях трябва да изобрази изходно положение / ситуация от която тръгва / и крайно положение / финал / . Трябва да се нарисуват пречките, които се срещат и начините за справяне. Коментар.

 

Въпроси за обратна връзка :

 1. Успяхте ли да видите положителното във всяка трудна ситуация?
 2. Трудно ли ви беше да кажете за положителните си страни ? Ако отговора е „ да „ защо?
 3. При упражнение 5 смятате ли, че успяхте във въображаемата ситуация?
 4. Затруднихте ли се много?
 5. Приятно ли ви беше?

Харесаха ли ви упражненията?

Ден втори

 

 1. Участниците си представят ситуация, която не може да бъде променена. Задачата е да променят нагласата си към нея.
 2. „ Да помечтаем заедно „- Човек е толкова голям колкото са големи мечтите му. Мислите са си наши и те могат да ни карат да се чувстваме добре.
 3. Лого на групата- групова динамика и цели.
 4. „ Как си представяме отношенията между хората с увреждания „-

Какви трябва да бъдат и как могат да бъдат подобрени.

 1. „ Как си представяме отношенията между здрави хора и хора с увреждания „- Какви трябва да бъдат и как могат да бъдат променени.

 

Въпроси за обратна връзка :

 1. Мислите ли, че успяхте да разберете как можете да подобрите междуличностните си отношения? Каква е вашата роля в процеса?
 2. Осъзнахте ли силата на предварителната нагласа? Ще можете ли да я контролирате?
 3. Кое упражнение ви хареса най- много?
 4. Как се чувствате сега?

Трети ден

 1. „ Островът на приятелите „- Всеки участник кани приятелите си на острова / може и да не присъстват/ . Измисляне на име на острова. Каква покана ще бъде отправена.

 

 1. „ Всяко зло за добро” – какви нови възможности се откриват след трудностите. Всеки да разкаже за позитивните събития след неприятна случка. Имат ли връзка?

 

 1. „ Да си направим коплименти „- Всеки трябва да направи на съседа си комплимент чред думи или жестове.

 

 1. „ Работа с вината „- Да си простим на глас малките грешки.

 

 1. „ Всеки успех е заслужен „- Да се „ обвиним за успехите „ Участниците трябва да кажат какво са направили, за да постигнат успех.

Въпроси за обратна връзка:

 1. Подобри ли се вашата самооценка?
 2. Кое упражнение ви хареса най- много? Защо?
 3. Забавлявахте ли?
 4. Трудно ли ви беше да видите добрите страни на лошите ситуации?

 Ден четвърти 

 1. „ Продължение на позитивното събитие с добър край” – Всеки участник разказва нещо приятно, което завършва благополучно.
 2. „ Трансформиране на негативните мисли в позитивни „-

А / събитие / – В мисли, които пораждат- С / емоции /

Пример : Праяк на стената- А

Паяците са отвратителни животни- В

Уф! Каква гадост – С

 1. „ Да измислим позитивни фрази „

Пример: „С това ще се справя „

„ Имам доверие в себе си „

„ Това го мога „

„ Това ми доставя удоволствие „

„ Чувствам се добре „

 1. Формулирайте позитивно мислене на следните събития:
  • Не ми се обаждат по телефона в определено време,…..
  • В ДВХВУ човекът Х се прави, че не ме вижда…
  • Гласът на близкият ми Х звучи необичайно по телефона…
  • Откривам у приятелката си телефонния номер на гаджето си……..
 2. Преформулиране негативните мисли в позитивни

Пример: „Провалям се във всичко „

„ Не успях в опита си да започна тази работа , но научих каква грешка не трябва да допускам и имам по- големи шансове следващият път „

„ Той ме мрази, за това не ми говореше”

„ Явно е имал някакви проблеми, за това не ми обърна внимание”

„ Аз съм непопулярна и отбягвана „

„ Бих искала да съм приятелка с…., но не съм сигурна дали те ме искат за приятелка”

 

Въпроси за обратна връзка:

 

 1. Убедихте ли се в силата на мислите? Как се чувствате сега?
 2. Мислите ли, че за в бъдеще ще можете да контролирате негативните мисли?
 3. Трудно ли ви беше?
 4. Хареса ли ви днешния ден от груповото занимание.

Пети ден

 

„ Да си запишем мислите от предния ден”- Записване на мисли и  обстоятелства , които ги провокират. Ако сте ядосани помислете защо ? Дали оценяте другите справедливо? Обърнете внимание на емоционалната реакция. При възможност си водете дневник

 1. Променете представите си.

Пример: „ Ако сте ядосани на някого си представете, че е малко дете и се нуждае от прегръдка „

 1. Участниците си отговарят на въпроса защо мислят негативно. Отговорът трябва да ги изправи пред истината  и да се опитат да намерят решение ако се случи.
 2. „Да си намерим хоби „- Всеки да каже какво може да прави. Нещо, което му носи удоволствие.
 3. „Намиране на алтернативи „- Какво друго мога да направя в неприятна ситуация.

„ Вярата в победата е половин победа „

 

 

Въпроси за обратна връзка :

 

 1. Какво научихте за себе си от днешния ден от груповото занимание?
 2. Мислите ли, че можете да се справите с негативните настроения?
 3. Хареса ли ви груповото занимание?
 4. Къде се затруднихте?

Шести ден

 

 1. Всеки да разкаже ситуация, в която се е справил при следните положения :
  • Чувствал се е добре
  • Гледал е новините от добрата им страна
  • Овладял е гнева си
  • Приел е фактите такива, каквито са
  • Усмихнал се е на забавна ситуация
 2. „ Да отделим 5 мин. за благодарност „- Участниците трябва да благодарят на хората, които са им помогнали с нещо или са направили живота им по – добър
 3. „ Да си припомним успехите „- Участниците трябва да си припомнят успехите от началото на груповото занимание. Има ли промяна ? Каква?
 4. „ Живота е сцена „- Измислят си роли, които ги правят щастливи

 

 

Въпроси за обратна връзка:

 

 1. Доволни ли сте от груповото занимание? Какво ви даде то?
 2. Оправдаха ли се очакванията ви?
 3. Ще се включите ли друг път в такова занимание?
 4. Трудно ли ви беше?

Цели:

 

 1. Да разберат принципите, по които могат да направят живота си щастлив.
 2. Да разберат начините, по които могат да си повишат качеството на живот.
 3. Да разберат същността на качеството на живот и позивното мислене.
 4. Да получат умения за справяне в трудни житейски ситуации.

 

Задачи:

 

 1. Да разберат значението на другите хора в живота им.
 2. Да поемат отговорност за собственото си благополучие и щастие.
 3. Да се провокира мисленето.
 4. Да се променят нагласите.
 5. Да получат умения да котролират мислите си.

 

 

 

Правила:

 

 1. Да бъдем активни.
 2. Да бъдем тук и сега.
 3. Да изказваме свободно мислите си без да се притесняваме.
 4. Да подпомагаме другите участници, ако са затруднени.
 5. Да се излушваме.
 6. Да не критикуваме другите, когато имат различно мнение от нашето.

Социален  психолог

 Нели Пенчева

Назад към: Психолог Стара Загора

Content Protection by DMCA.com